21/4/17

Η ανάδυση της Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο φλοιός της γης 
αποτελείται από μικρό αριθμό
τεράστιων άκαμπτων λιθοσφαιρικών πλακών
οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση
με αποτέλεσμα την κίνηση των ηπείρων
ΚΥΠΡΟΣ

Πέτρα του Ρωμιού
ο χώρος όπου σύμφωνα με τη μυθολογία η Αφροδίτη 
- η θεά της ομορφιάς και της γονιμότητας -
αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων.
Νότια της περιοχής αυτής οι γεωλόγοι τοποθετούν
διάφορες υποθαλάσσιες διεργασίες:
αφενός ηφαιστειακή δραστηριότητα στο βυθό της θάλασσας
 
αφετέρου δραστηριότητα των δύο λιθοσφαιρικών πλακών
- Ευρασιατικής & Αφρικανικής -
που συναντώνται στην περιοχή αυτή 
 
και των οποίων οι πιέσεις που ασκούν λόγω της κίνησης της γης
δημιουργούν την ανύψωση των ενδιάμεσων υλικών.
  
Η σύγκρουση και καταβύθιση 
της Αφρικανικής Πλάκας κάτω από την Ευρασιατική
που άρχισε πριν από 70 εκ. χρόνια
 είχε ως αποτέλεσμα
την έναρξη της ανύψωσης
δύο μικρών νησιών
το ένα απέναντι από το άλλο
που δεν ήταν παρά οι μετέπειτα οροσειρές
Τροόδους & Πενταδάκτυλου.
Ως άλλη Αφροδίτη
η ανύψωση γενικότερα της Κύπρου
συνεχίζεται και γίνεται εντονότερη
τα τελευταία 2 εκ. χρόνια.
Οι υποθαλάσσιες διεργασίες συνεχίζονται
και ολόκληρο το νησί αναδύεται από τη θάλασσα
το τελευταίο μισό εκ. χρόνια


Η μυθολογία θέλει την Αφροδίτη
να αναδύεται στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού
όπου σήμερα οι γεωεπιστήμονες 
τοποθετούν τις υποθαλάσσιες διεργασίες 
κάτω από την Κύπρο
γεγονός που αποτελεί και τη βασική αιτία της ανάδυσής της
Πηγές
-Ντοκιμαντέρ "Τρόοδος... και εγένετο Κύπρος"
-Ιστορικός Άντρος Παυλίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: